Różnego rodzaju kredyty i pożyczki niejednokrotnie są brane pod zastaw. W przypadku firm mogą to być na przykład maszyny czy nieruchomości, lecz żeby mogły one faktycznie stanowić zabezpieczenie, to będzie potrzebne przeprowadzenie ich wyceny. Taka wycena umożliwi określenie ich wartości, bowiem będzie to konieczne do tego, aby banki mogły przedstawić wszystkie warunki kredytu.

Taka wycena nie może przygotowana być jednak przez przypadkową osobę, a zająć się nią musi rzeczoznawca majątkowy Poznań, posiadający odpowiednie uprawnienia do tego. Takiego rzeczoznawcę znaleźć na przykład można po podaniu w wyszukiwarce hasła wycena centr logistycznych i przeglądnięciu otrzymanych wyników. Przeważnie wycena rozpoczyna się od wykonania oględzin, w czasie jakich zostanie sprawdzony stan techniczny urządzenia czy obiektu.

Niezbędne będzie też dostarczenie dokumentów, które różnić się będą w zależności od tego, co jest wyceniane. Przy urządzeniach między innymi będzie niezbędna faktura dokumentująca zakup, specyfikacja techniczna oraz dokumentacja rozruchowa. W wielu przypadkach będzie również konieczne przedstawienie deklaracji zgodności oraz książki serwisowej. Przy nieruchomościach główne dokumenty stanowią odpis z księgi wieczystej i wypisy z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy przeważnie oczekiwać też będą wyrysów z map oraz dokumentacji technicznej danego budynku. Przy nietypowych nieruchomościach czasami będą też potrzebne inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY