Odpowiednie projektowanie instalacji przemysłowych będzie wymagało tego, aby dostępna w nich była możliwość kontroli parametrów pracy. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ przekroczenie jakiś parametrów może spowodować poważne zagrożenie dla pracowników czy otoczenia. Dość powszechnie w instalacjach tego typu montuje się więc rozmaite układy czujników. Do najczęściej wykorzystywanych należą ciśnieniomierze, przepływomierze i manometry, lecz jest ich dużo więcej.

Dodatkowo w pewnych przypadkach będzie też konieczne wykonanie wzrokowej inspekcji albo za pomocą sondy, i także trzeba zapewnić dostęp do takich miejsc. Ze względów projektowych takie czujniki są najczęściej są instalowane w specjalnych elementach, zwanych króćcami. Króćce pomiarowe przykręca się lub przyspawuje do rury, po czym do środka wkładany jest czujnik.

Średnicę wewnętrzną należy dopasować w taki sposób, żeby nie było dużego problemu z włożeniem takiego czujnika, często jest wykorzystywane jest do tego połączenie gwintowe. Z uwagi na dużą różnorodność zastosowania każdy króciec pomiarowy wyglądać może inaczej, czyli mieć inne wymiary, średnicę czy długość, oraz przeznaczony być do innego medium. Takie elementy dostępne są na rynku w dużej ilości standardowych wymiarów, ale jeśli okaże się to konieczne, to można rzecz jasna wykonać je na zamówienie. Wystarczy zrobić specyfikację techniczną, a króćce producent zrealizuje wszystko dokładnie tak, jak będzie wymagane.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY